V TRENČÍNE  ul. G.M.R.Štefanika 19

 oproti MAXU presne pri kruhovom objazde 

vedľa hl .vrátnice Meriny