Naša firma vznikla
v roku 1999.

 

Zaoberáme sa VÝROBOU KUCHÝŇ,VSTAVANÝCH SKRÍŇ

A INÉHO NÁBYTKU NA MIERU

Zameranie, počítačový návrh,  výroba, dovoz a montáž
 u zákazníka